top of page

Th 4, 07 thg 9

|

Windsor

ROOTED: Cách Đọc và Nghiên cứu Kinh thánh

ROOTED: Cách Đọc và Nghiên cứu Kinh thánh
ROOTED: Cách Đọc và Nghiên cứu Kinh thánh

Thời gian & Địa điểm

18:30 07 thg 9, 2022 – 20:00 05 thg 10, 2022

Windsor, 2401 Columbus Ave, Windsor, ON N9E 1R8, Canada

Giới thiệu về sự kiện

Nếu bạn yêu cầu giám sát con mình trong sự kiện này, hãy nhấp vào đây:https://thegatheringwindsor.breezechms.com/form/7e95ce

 Nếu bạn muốn tình nguyện cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong buổi học, hãy nhấp vào đây:https://thegatheringwindsor.breezechms.com/form/206729

Tải xuống Hướng dẫn Nghiên cứu Root:https://drive.google.com/drive/folders/1V2yALk92HBUgzJtRQpOZuC3VCBMLxRu0?usp=sharing

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page