top of page

Acerca de

Website-Header.png

"Netflix của Nghiên cứu Kinh thánh Cơ đốc"

Hơn 10.000 video miễn phí cho bạn và gia đình bạn

Right Now Media là một nguồn tài nguyên trực tuyến tuyệt vời để phát triển tâm linh cho các nhóm hoặc cá nhân.  Với các cuộc nghiên cứu Kinh thánh, hội thảo và loạt bài giới thiệu một số giáo viên Kinh thánh nổi tiếng và vững chắc nhất, chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người trong nhà thờ của chúng tôi để đăng ký tài khoản miễn phí.  Hãy liên hệ với Trợ lý quản trị của chúng tôi, Mariette để có quyền truy cập ngay hôm nay!

 

E-mail:mariette@thegatheringwindsor.com

bottom of page