top of page

CN, 09 thg 10

|

Nhà thờ Gathering

Dịch vụ Rửa tội bằng Nước

Nếu bạn đã đặt niềm tin và đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô, bạn có thể làm báp têm, tuyên bố công khai sự dâng mình và cam kết của mình với Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn được báp têm, hãy liên hệ với Mục sư Phil tại phil@thegatheringwindsor.com

Dịch vụ Rửa tội bằng Nước
Dịch vụ Rửa tội bằng Nước

Thời gian & Địa điểm

10:00 09 thg 10, 2022 – 11:10

Nhà thờ Gathering, 2401 Columbus Ave, Windsor, ON N9E 1R8, Canada

Giới thiệu về sự kiện

Một khi một người thừa nhận rằng mình đang sống mà không có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời và chuyển sang tin tưởng vào Đấng Christ để được cứu, thì Kinh Thánh cho biết thế giới quan sát cần phải biết. Phép báp têm luôn được coi là một loại thử thách công khai đối với những người đã chuyển từ là một người tìm kiếm trở thành một tín đồ bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Những người tin Chúa là những người đã nhận ra rằng tội lỗi của họ đã ngăn cách họ với Đức Chúa Trời. Họ đã từ bỏ mọi nỗ lực để đến với Đức Chúa Trời thông qua những việc làm tốt hoặc hoạt động tôn giáo. Họ đã kết luận rằng cái chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá vì tội lỗi của họ là điều duy nhất có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và Đức Chúa Trời. Người tin Chúa là người tin cậy chỉ một mình Đấng Christ để được cứu rỗi.

Nếu bạn đã đi đến điểm này trong cuộc hành trình thuộc linh của mình, thì bạn đã sẵn sàng để được báp têm. Giống như cô dâu và chú rể kể về tình yêu của họ dành cho nhau qua biểu tượng nhẫn, bạn cũng nên muốn cho thế giới thấy sự kết hợp của bạn với Chúa Giê-su Christ. Hãy để điều kỳ diệu đã xảy ra trong bạn thể hiện qua giáo lễ làm báp têm trong nước.

Nếu bạn đã đặt niềm tin và đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô, bạn có thể làm báp têm, tuyên bố công khai sự dâng mình và cam kết của mình với Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn được báp têm, hãy liên hệ với Mục sư Phil tại phil@thegatheringwindsor.com

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page