top of page
photo-1437603568260-1950d3ca6eab.jpeg

WE ARE GOSPEL PEOPLE

JOIN US ON SUNDAYS AT 10AM!

WE EXIST TO BRING GLORY TO GOD BY BEING AND MAKING DISCIPLES
OF JESUS CHRIST 

Surge Camp 2024

Registration is open!

Join us from July 8-12 for an unforgettable summer camp for kids aged JK-Grade 6! Campers will learn from one of our 7 skills, as well as participating in group Bible study and activities. Register below!

Announcements (3).jpg
The Gathering Church Windsor Banner
Support group
thumbnail_what_we_believe_hero_01.jpg

GIỚI THIỆU CHURCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng ta tồn tại để mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua những cuộc đời được thay đổi bởi Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

BỘ TRƯỞNG

Chúng tôi có nhiều mục vụ khác nhau nhằm giúp mọi người theo Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống hàng ngày của họ. Danh sách đầy đủ các bộ mà chúng tôi cung cấp có thể được tìm thấy trong menu thả xuống. 

SERMONS

Chúng tôi là một nhà thờ tin theo Kinh thánh và rao giảng Kinh thánh.  Chúng tôi mở Kinh thánh vào Chủ nhật hàng tuần và cố gắng hết sức để làm theo những gì Kinh thánh nói.

ƯU ĐÃI CỦA CHÚNG TÔI

THỜ CÚNG

NGƯỜI CẦU NGUYỆN

CHUẨN BỊ

CỘNG ĐỒNG

ROMANS 12:1-2

ACTS 2:42-43

Sự thờ phượng lấy phúc âm làm trung tâm được nuôi dưỡng thông qua việc chúng ta tụ họp lại nơi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách ghi nhớ phúc âm qua việc rao giảng, dạy dỗ, ca hát, cầu nguyện và cử hành các giáo lễ báp têm và rước lễ. Mỗi món quà là một cơ hội để hội thánh đón nhận, ghi nhớ, đáp lại và vui mừng trong công việc của Vị Vua vĩ đại của chúng ta.

Chúng tôi đã nuôi dưỡng văn hóa cầu nguyện nhiệt thành tại The Gathering.  Cầu nguyện giữ cho chúng tôi khiêm tốn và phụ thuộc vào Chúa.  Cầu nguyện cũng thúc đẩy sự hiệp nhất giữa dân Chúa.

EPHESIANS 4:12-13

ACTS 1:8

Việc rao giảng lấy Phúc Âm làm trung tâm là tuyên bố về thập tự giá và ngôi mộ trống. Tại The Gathering Church, chúng tôi mở Lời Đức Chúa Trời, lấy điểm chính của một bản văn Kinh thánh, làm cho nó trở thành điểm chính của bài giảng, và áp dụng nó vào cuộc sống ngày nay. Chúng tôi cam kết tuân theo giáo lý âm thanh, phúc âm, Kinh thánh và chúng tôi rao giảng toàn bộ Kinh thánh mà không xin lỗi.

Cộng đồng lấy Phúc Âm làm trung tâm là một lời kêu gọi triệt để giữa một nền văn hóa chỉ tham dự và tham gia bình thường. Nó liên quan đến tình yêu thương, sự quan tâm, nhất quán và tính xác thực lẫn nhau khi chúng ta tìm cách tô điểm con người và công việc của Đấng Christ bằng cuộc sống của chúng ta.

LATEST SERMON 

Click on the image below to watch the most recent sermon!

Untitled design (3).jpg

Upcoming Events

STAY CONNECTED

If you've been a regular member at the Gathering, join our email list and stay up to date with news and events!

CÁCH CHO ĐI

​Chúng ta có cơ hội to lớn để rao truyền phúc âm bằng cách rộng rãi cho đi. Cung cấp cho sự sùng kính của chúng ta đối với Đấng Christ và giải phóng chúng ta khỏi sự chuyên chế của chủ nghĩa tiêu thụ. Nó cung cấp một lối thoát cho lòng từ bi và cho phép chúng ta công bố sự đầy đủ và cung cấp của Ngài.

bottom of page